Čezeta 501

.

Popis

 

Technický popis dle původní dokumentace (rozdíly oproti předcházejícímu modelu jsou převzaty z Doplňku technického popisu  - III. vydání 1960).

 

Popis skútru Čezeta typ 501

Prototyp Čezeta 501Skútr 175 ccm - typ 501 je jednostopé vozidlo, sloužící k dopravě jedné nebo dvou osob. Skútr jest lehké, solidní konstrukce a samonosná karoserie je řešena tak, že součásti vyhovují jak vzhledovým, tak i pevnostním požadavkům.

Použit je spalovací motor 175 ccm - dvoudobý s vratným vyplachováním, chlazený vzduchem. Motor má tichý běh, je v celkovém rozsahu otáček vyvážen, bez vibrací a je schopen velké akcelerace.

Spojka běží v olejové lázni. Je pětilamelová, s lamelami ocelovými a s korkovým obložením. Ovládána je páčkou na levé straně řídítek. Převodka má čtyři převodové stupně. S klikovou skříní tvoří jednotlivý blok motoru.

Zasouvání převodových stupňů je nožní a provádí se dvouramennou pákou, která je na levé straně karoserie. Zasouvání je opatřeno elektrickým ukazovatelem zasunutého chodu naprázdno. Vypínání spojky při zasouvání převodových stupňů je samočinné.

Převod sil je řetězy. Primární řetěz je zakryt levým víkem skříně a běží v olejové lázni. Sekundární řetěz je zcela zapouzdřený, tím je velmi zvýšena jeho životnost.

Karburátor „Jikov“ - monoblok typ 2924 M-3 s tlumičem sání. Průměr difuséru karburátoru 24 mm. Hlavní tryska 100 - solex, 185 - ČSN. Volnoběžná tryska 55 - solex, 52 - ČSN. Poloha jehly ve 3. zářezu odshora. Volnoběžný šroub povolen o 3/4 otáčky - nutno nastavit.

Kola - paprsky kol jsou lisované, přivařené na brzdový buben. Ráfky jsou sešroubovány 6 šroubky M6 ze dvou polovin a upevněny na paprscích 6 maticemi M10.

Brzdy - zadní brzda je obsluhována pravou nohou a její seřízení se provádí opěrkou bowdenu upevněnou v pravé polovině skříně.

Přední brzda je obsluhována pravou rukou a její seřízení je možné bez použití nářadí. Obě brzdy jsou velmi účinné.

Karoserie je samonosná, svařená z lisovaných částí, které jsou voleny tak, aby byla zaručena jejich maximální tuhost a pevnost.

Čezeta 501Nádrž na palivo (obsah 12l) je lisovaná z ocelového plechu. Má patentní uzávěr kapkovitého tvaru. Hrdlo nádrže o prům. 40 je opatřeno sítem a výpustný kohout s filtrem, který zajišťuje reservu paliva cca 1 litr. Na horní ploše nádrže je nosič zavazadel k přepravě zavazadla do váhy max. 15 kg. Připevněn je v přední části 3 šrouby M6 a v zadní části odvzdušňovacím šroubem nádrže. Nádrž je připevněna čtyřmi maticemi M8 v přední části karoserie.

Skútr je vybaven pohodlným dvojsedlem s vložkou z mechové gumy. Pod dvojsedlem je vytvořena uzamykatelná schránka pro nářadí, hustilku, baterii a drobná zavazadla. Uzamčení je provedeno dosickým zámkem v zadní části. Po vyjmutí a překlopení dvojsedla na řídítka je celý prostor schránky přístupný. Schránka je připevněna na karoserii 6 křídlovými maticemi.

Stupačky jsou vestavěny přímo do karoserie.

Řídítka mají vnější prům. 22 a šířku 660 mm. Jsou provedena z jednoho kusu a upevněna na sloupku vidlice dvěma upínkami, vykovanými z hliníku a sešroubovanými třemi šrouby M8.

Pérování přední je provedeno kyvnou vidlicí opatřenou dvěma gumovými bloky, olejovým tlumičem kmitů a dvěma gumovými dorazy, k pružnému omezení maximálního výkyvu. Funkční zdvih je 100 mm. Obsah tlumičového oleje v tlumiči je 50 cm3.

Zadní pérování je po kružnici. Kyvná vidlice je odpružena gumovým blokem a její maximální výkyv 95 mm je omezen gumovým dorazem.

Uzamknutí stroje je možno provést dosickým zámkem, který po otevření přístrojové schránky a natočení řízení doprava, vsuneme do otvoru hlavy řízení.

Rychloměr je z levé strany přístrojové skřínky připevněn třmenem k přístrojové desce.

Hodiny jsou na pravé straně přístrojové desky, připevněné též třmenem. Natahování hodin provádí se křídlovou maticí. Chod strojku je pětidenní.  Ovládání strojku je přístupné zevnitř přístrojové schránky.

Kontrolní lampičky umístěné na přístrojové desce, a to levá s oranžovým světlem vyznačuje zařazení neutrálu mezi I. a II. rychlostí, pravá s červeným světlem slouží jako kontrola nabíjení dynama.

Zapalování je dynamobateriové. Dynamo je šestipólové na stejnosměrný proud. Výkon dynama 45W, napětí 6V.

Stator dynama je upevněn dvěma šrouby M6 ke skříni motoru. Nese přerušovač natáčivý (pro seřízení předstihu), regulátor napětí, svorkovnici, uhlíky a kondenzátor. Rotor dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.

Regulátor napětí se samočinným spínačem je přístroj, který udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud baterie na proud dynama. Přebytečným proudem, vyrobeným dynamem, se baterie dobíjí. Jakákoliv neodborná manipulace s tímto přístrojem se nedoporučuje, neboť továrna, ani výrobce regulátorů neručí pak za dynama ani za regulátory, které mají porušeno seřízení doteků regulátorů.

Akumulátor 14Ah, 6V, olověný s elektrolytem, zředěnou kyselinou sírovou. Je uložen ve schránce nářadí a zapojen na kostru kladným pólem.

Spínací skřínka je vestavěna do dvířek přístrojové desky a rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů, obsahuje přepínač a ampérmetr.

Pojistka 15A, tvar dle normy ČSN 72581 je v pouzdře umístěna v držáku na vnitřní straně dvířek přístrojové schránky.

Spínač „Stop“ je upevněn na držáku v pravé straně karoserie v prostoru pravých bočních dvířek.

Svorkovnice, umístěna u zapalovací cívky, slouží k odpojení kabelů vycházejících od motoru při demontáži motorového agregátu.

Spoje jsou provedeny lakovanými autokabely a opatřeny návlečkami s čísly. Kabely od dynama k spínací skřínce, od spínací skřínky k baterii mají průřez 1,5 mm2. Kabel svíčky má též průměr 1,5 mm2, avšak zesílenou isolaci. Od spínací skřínky k parkovací žárovce, k spínači „Stop“ a zadnímu světlu mají průřez 0,5 mm2. Zbývající kabely mají průřez 1 mm2. Kabel od zapalovací cívky ke svíčce má průřez 1,5 mm2, vnější průměr 7 mm.

 

Spotřebiče proudu:

Ve světlometu je dvouvláknová žárovka 6V, 25/25W s paticí Ba 20 d podle ČSN 30 4311.

Parkovací žárovka je 6V/1,5W s paticí Ba 9 podle ČSN 30 4317.

Koncová svítilna a stop světlo - pro koncové světlo je použito žárovky 6V/5W, pro stop světlo žárovky 6V/10W, dle normy ČSN 30 4319.

Zapalovací cívka značky Pal je upevněna na úhelníku na levé straně uvnitř karoserie.

Houkačka je v době klidu stroje napájena z baterie a zapíná se tlačítkem na přepínači světel.

Zapalovací svíčka Pal 14/225, 14/240.

 

Popis skútru Čezeta typ 501/01 (změny oproti typu 501)

Čezeta 501/01Použit je karburátor Jikov 2924 S 11 (se sytičem) s průměrem difuséru 24 mm. Je v něm zamontována hlavní tryska 105 dle Solex, volnoběžná tryska 55 dle Solex, pro zajíždění stroje je poloha jehly šoupátka ve IV. zářezu shora, regulační šroub volnoběhu povolen o 1/4 otáčky doleva. Po zajetí stroje upravte polohu jehly šoupátka na II. zářez shora a regulační šroubek volnoběhu tak, aby byl povolen o 3/4 otáčky doleva od zatažené polohy.

Schránka pod dvojsedlem je připevněna na karoserii 6 maticemi M8. Řídítka mají šířku 685 mm. Držáky páček jsou opatřeny závity pro seřizování bowdenů spojky a přední brzdy seřizovacími šrouby.

Zajištění stroje se provede odemknutím dvířek přístrojové schránky, natočením řízení doprava a zasunutím čepu v hlavě řízení. Odemknutí stroje se provádí opačným postupem.

Kontrolní lampičky. Držák kontrolních žárovek je připevněn uvnitř přístrojové schránky. Okénka kontrolních žárovek jsou ve věšáku na přístrojové desce.

Spínací skřínka automobilového typu je umístěna na pravé straně přístrojové desky (na místě bývalých hodin). 


Popis skútru Čezeta typ 501/03 (změny oproti typu 501/01)

Čezeta 501/03/05Motor skútru Čezeta 501/03 je vybaven axiálním ventilátorem, umístěným na levé straně motoru ve výši válce.

Rotor ventilátoru je poháněn klínovým řemenem řemenicí, která je na čepu klikového mechanismu. K plynulému obtékání chladícího vzduchu od kruhového difusoru kolem válce slouží částečně zakrytí válce pláštěm tělesa ventilátoru, čímž je dosaženo rovnoměrného chlazení celého povrchu válce. Za tím účelem je též hlava válce opatřena chladícími žebry, probíhajícími kolmo k ose vozidla a otvorem pro zapalovací svíčku na pravé straně hlavy válce.

Vzduch pro chlazení motoru je ventilátorem nasáván levými bočními dvířky. Dvířka jsou opatřena otvory, které jsou částečně zakryty ozdobným krytem.

 

Popis skútru Čezeta typ 501/05 (změny oproti typu 501/03)

Motor skútru je vybaven dynamospouštěčem, který slouží ke spouštění motoru a za chodu motoru vykonává funkci dynama - napájí spotřebiče a dobíjí baterii. Přepínání obou funkcí dynamospouštěče provádí relé se stykačem.

Pod dvojsedlem je vytvořena uzamykatelná schránka na nářadí, hustilku, dvě startovací baterie, regulační relé se stykačem, cívku odporu a drobná zavazadla.

Zapalování motoru je dynamobateriové. Osmipólový dynamospouštěč 12V/90W dává jako dynamo maximální výkon 100W při napětí proudu 12V. Jako spouštěč dává maximální výkon 0,25k při 300 ot./min. a napětí proudu 12V. Záběrový moment je 1 kgm při napětí proudu 9V. Stator dynamospouštěče je válcový, upevněn ke skříni motoru 4 šrouby M6 pomocí upínek. Na svém čele nese natáčivý přerušovač elektrického zapalování, přístupný zvenčí motoru po odejmutí víčka v pravém víku motorové skříně, dále svorkovnicí pro připojení vodičů, kondenzátor a uhlíky k odebírání proudu od rotoru.

Regulační relé se stykačem je umístěno na schránce baterie v zavazadlovém prostoru. Dva startovací akumulátory 6V/12Ah jsou uloženy ve schránce na nářadí. Jsou zapojeny za sebou a jeden z nich připojen kladným pólem na kostru stroje.

Spínací skřínka - další neoznačená plocha vlevo od nuly slouží k zapnutí proudu do spouštěcího obvodu při spouštění motoru. V této poloze je nutno během startování klíček přidržet a po naskočení motoru jej pustit. Vrátí se tlakem pružiny samočinně do polohy 0.

Kabely pro obvod spouštěče mají průřez 10 mm2.

 

Spotřebiče proudu:

Ve světlometu je dvouvláknová žárovka 12V, 35/35W s paticí Ba 20 d podle ČSN 30 4311.

Parkovací žárovka je 12V/1,5W s paticí Ba 9 podle ČSN 30 4317.

Koncová svítilna a stop světlo - pro koncové světlo je použito žárovky 12V/5W, pro stop světlo žárovky 12V/10W, dle normy ČSN 30 4319.

Rychloměr je osvětlen žárovkou 12V/1,2W podle ČSN 30 4318.

Kontrolní světla jsou vybavena žárovkami 12V/1,5W podle ČSN 30 4317.

Zapalovací cívka značky Pal 12V je upevněna na úhelníku uvnitř karoserie.

Houkačka je v době klidu stroje napájena z baterie a zapíná se tlačítkem na přepínači světel.

Zapalovací svíčka Pal 14/240.

 

Autor: Marcel Malypetr


Schema

 


 


You have no rights to post comments

Vložit na stránky

Kontakty

Předseda Skútr klubu Čezeta:

Jitka Papežová
jitka@skutrklub.cz

Administrátor stránek:

Miroslav Gerža
admin@skutrklub.cz

Přihlášení

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account